MULTIMODAL TRANSPORTATION IN CONDITIONS OF STOCHASTIC INFLUENCE OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

Authors

  • Oleksandr Kirkin Pryazovskyi State Technical University (PSTU) https://orcid.org/0000-0003-0724-1520
  • Tetiana Kirkina Pryazovskyi State Technical University (PSTU)
  • Ivan Lenskiy Pryazovskyi State Technical University (PSTU)
  • Semen Cincin Pryazovskyi State Technical University (PSTU)

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-24-01-028

Keywords:

multimodal transportation, logistics, stochasticity, transport system, system engineering, virtual product, methods of artificial intelligence

Abstract

Multimodal transportation in modern conditions of the functioning of transport enterprises and systems can withstand the great pressure of stochastic influences of the external environment. At the same time, the transport system can be structurally chang

Metrics

Metrics Loading ...

References

Бауерсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логістика. Інтегрований ланцюг поставок. - М .: Вид-во ЗАТ «ОЛІМП-БІЗНЕС», 2001. - 640 с.

Транспортна логістика та інтермодальні перевезення: Навчальний посібник / Г. Маліндретос, І. Христодулу-Вартосі, М.Я. Постан, І.М. Москвіченко, А.О. Балобанов. - Одеса .: Астропринт, 2004. - 164 с.

Нагорный Е.В. Развитие и современное состояние транспортно-экспедиционного обслуживания предприятий и организаций в Украине / Е.В. Нагорный, В.С. Наумов // Вестник ХНАДУ: сб. науч. тр. – 2009. – Вып. 44. – С. 63–67.

Сич Є. Формування транспортно-експедиційних послуг логістичного центру / Є. Сич, О. Кірюхіна // Економіка і управління: зб. наук. пр. КУЕТТ. – 2005. – Вип. 7. – С. 19–27.

Івуть Р.Б. Транспортна логістика: учеб.-метод. комплекс для студентів спеціальності 1-26 02 05 «Логістика» / Р. Б. Івуть [та ін.]. - Новополоцьк: ПДУ, 2012. - 332 с.

Лавріков, І.Н. Транспортна логістика: навчальний посібник / І. Н. Лавріков, Н. В. Пеньшин. - Тамбов: Вид-во ФГБОУ ВО «ТДТУ», 2016. - 92 с.

Шевчук Д.А., Дослідження систем управління. Конспект лекцій / Д.А. Шевчук. М .: Наука, 2008. - 100 с.

Корягін С.І. Інтелектуальна системотехніка: монографія/ С.І. Корягін, П.М. Клачек, О.А. Лізоркіна. - Калінінград: Вид-во БФУ ім. І. Канта, 2015. – 315с.

Говорущенко Н.Я. Системотехніка автомобільного транспорту (розрахункові методи дослідження): монографія / М.Я. Говорущенко. - Харків: ХНАДУ, 2011. - 292 с.

Published

2022-12-30

How to Cite

Кіркін, О., Кіркіна, Т., Ленський, І., & Чінчін, С. (2022). MULTIMODAL TRANSPORTATION IN CONDITIONS OF STOCHASTIC INFLUENCE OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT. Modern Engineering and Innovative Technologies, 1(24-01), 95–98. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-24-01-028

Issue

Section

Articles